نمایش 1–36 از 143 نتیجه

حلقه 10436

7,078,000 تومان
وزن : 2.560 گرم اجرت : 595000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.090 تعداد سنگ : 19
تعداد فروش :10435
تعداد موجودی1

حلقه 10365

10,978,000 تومان
وزن : 3.830 گرم اجرت : 664000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.022 تعداد سنگ : 11
تعداد فروش :10364
تعداد موجودی1

حلقه 10336

11,028,000 تومان
وزن : 4.440 گرم اجرت : 404000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.010 + 0.015 تعداد سنگ
تعداد فروش :10335
تعداد موجودی1

حلقه 10171

9,044,000 تومان
وزن : 4.020 گرم اجرت : 245000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.011 تعداد سنگ : 9
تعداد فروش :10170
تعداد موجودی1

انگشتر 10407

13,651,000 تومان
وزن : 4.370 گرم اجرت : 839000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.039 تعداد سنگ : 54
تعداد فروش :10406
تعداد موجودی1

گردن آویز 4546

22,236,000 تومان
وزن : 11.590 گرم اجرت : 28 درصد نوع طلا : 18 عیار کشور سازنده : ایران  
تعداد فروش :4545
تعداد موجودی1

گردن آویز 4520

7,520,000 تومان
وزن : 3.920 گرم اجرت : 28 درصد نوع طلا : 18 عیار کشور سازنده : ایران  
تعداد فروش :4519
تعداد موجودی1

گردن آویز 457

10,149,000 تومان
وزن : 5.290 گرم اجرت : 28 درصد نوع طلا : 18 عیار کشور سازنده : ایران  
تعداد فروش :456
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12363

9,040,000 تومان
وزن : 3.570 گرم اجرت : 437000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.045 تعداد سنگ : 8
تعداد فروش :12362
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12364

8,457,000 تومان
وزن : 3.260 گرم اجرت : 479000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.045 تعداد سنگ : 8
تعداد فروش :12363
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12361

10,255,000 تومان
وزن : 3.920 گرم اجرت : 494000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.065 تعداد سنگ : 2
تعداد فروش :12360
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12362

8,921,000 تومان
وزن : 3.220 گرم اجرت : 599000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.065 تعداد سنگ : 2
تعداد فروش :12361
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12356

16,020,000 تومان
وزن : 5.350 گرم اجرت : 751000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.013 تعداد سنگ : 6
تعداد فروش :12355
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12355

17,789,000 تومان
وزن : 6.300 گرم اجرت : 635000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.013 تعداد سنگ : 6
تعداد فروش :12354
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12349

8,796,000 تومان
وزن : 3.490 گرم اجرت : 429000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.060 تعداد سنگ : 1
تعداد فروش :12348
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12348

8,157,000 تومان
وزن : 3.150 گرم اجرت : 476000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.060 تعداد سنگ : 1
تعداد فروش :12347
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12347

8,306,000 تومان
وزن : 2.870 گرم اجرت : 683000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.140 تعداد سنگ : 28
تعداد فروش :12346
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12346

7,984,000 تومان
وزن : 3.190 گرم اجرت : 417000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.030 تعداد سنگ : 6
تعداد فروش :12345
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12341

11,253,000 تومان
وزن : 4.230 گرم اجرت : 524000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.010 تعداد سنگ : 22
تعداد فروش :12340
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12342

11,889,000 تومان
وزن : 4.750 گرم اجرت : 417000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.045 تعداد سنگ : 9
تعداد فروش :12341
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12331

8,653,000 تومان
وزن : 3.240 گرم اجرت : 531000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.075 تعداد سنگ : 15
تعداد فروش :12330
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12330

9,706,000 تومان
وزن : 3.800 گرم اجرت : 452000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.075 تعداد سنگ : 15
تعداد فروش :12329
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12322

8,462,000 تومان
وزن : 3.450 گرم اجرت : 383000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.027 تعداد سنگ : 2
تعداد فروش :12321
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12323

7,918,000 تومان
وزن : 3.160 گرم اجرت : 419000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.027 تعداد سنگ : 2
تعداد فروش :12322
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12300

7,456,000 تومان
وزن : 2.850 گرم اجرت : 494000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.011 تعداد سنگ : 12
تعداد فروش :12299
تعداد موجودی1